Sáng tạo

SÁNG TẠO

Sáng tạo

“Có đến 360 độ trong góc hình học, vậy tại sao lại chỉ chăm chăm vào một góc? - ZAHA HADID

Đồng quan điểm khi nói về sáng tạo, với DSD, sáng tạo là sự sống làm nên tinh thần của công trình và của chính đội ngũ KTS. Không trùng lặp, không rập khuôn công nghiệp, một phong cách - đa chiều trong tư duy để làm nên không gian mang cá tính, sự thoải mái cho gia chủ.  

096 124 9008