Bán & Giao hàng

Kể từ khi chốt hợp đồng tới thời gian bàn giao nhà DSDhome bao lâu?

Bán & Giao hàng

Trung bình mỗi căn nhà sẽ mất 20 ngày sản xuất tại xưởng và 3 ngày tại khu đất của khách hàng. Tổng thời gian dự kiến từ 20-25 ngày đối với 1 căn nhà module cơ bản ( 24m2, 2 hiên). 

Dựa vào quy mô dự án, yêu cầu chi tiết, DSDhome sẽ có thời gian cụ thể trong từng hợp đồng mua bán. Chúng tôi luôn ưu tiên đảm bảo thời gian khách hàng mong muốn.

096 124 9008