Bán & Giao hàng

Nhà DSDhome khi bàn giao nhà có xuất hóa đơn được không?

Bán & Giao hàng

DSDhome xuất VAT với mức phí 10% giá trị đơn hàng, xuất hoá đơn điện tử ngay khi bàn giao sản phẩm hoàn thiện cho khách hàng.

096 124 9008