Bán & Giao hàng

Nhà DSDhome có mất tiền thiết kế cho mỗi sản phẩm?

Bán & Giao hàng

DSDhome được tạo thành từ các module xếp lại với nhau tạo thành không gian, nên với từng nhu cầu riêng của khách hàng, chúng tôi sẽ miễn phí thiết kế, sắp xếp lại bằng file sketup và 2D, trường hợp khách hàng muốn thiết kế chi tiết file 3D , DSD sẽ hỗ trợ giảm 20% đơn giá so với đơn giá thiết kế thông thường của DSDarchitecture.

096 124 9008