Bán & Giao hàng

Giao hàng nhà DSDhome tại đâu?

Bán & Giao hàng

DSDhome được giao ở địa chỉ khách hàng yêu cầu, chi phí vận chuyển có thể tách rời khỏi hợp đồng ( khách hàng chủ động vận chuyển, bàn giao nhà tại Nhà máy sản xuất) hoặc gộp vào hợp đồng mua bán, phần này linh hoạt tuỳ nhu cầu của khách hàng.

096 124 9008