Bán & Giao hàng

Có vay ngân hàng để mua nhà DSDhome được không?

Bán & Giao hàng

DSDhome liên kết với ngân hàng Vpbank, MSB, TPbank, ngay khi có nhu cầu mua nhà trả góp, sẽ có chuyên viên ngân hàng liên hệ tư vấn, thẩm định và triển khai hồ sơ với khách hàng. 

096 124 9008