Sản phẩm

Việc thay đổi, cải tạo nhà DSDhome có dễ dàng không?

Sản phẩm

DSDhome được liên kết bằng bulong và các module kích thước đều nhau, nên việc thay đổi mở rộng và cải tạo theo nhu cầu là tương đối dễ dàng.

096 124 9008