Sản phẩm

Thiết bị vệ sinh nhà DSDhome như thế nào?

Sản phẩm

Module cơ bản WC của DSdhome có bệt, vòi xịt, sen dứng và sen cây. Tuỳ từng module sẽ có thêm lavabo và tủ để khăn.

096 124 9008