Thiết bị điện của nhà DSDhome lắp đặt như thế nào?

Sản phẩm

Thiết bị điện của nhà DSDhome lắp đặt như thế nào?

Sản phẩm

Toàn bộ thiết bị điện bao gồm: thiết bị chiếu sáng, đèn đọc sách, ánh sáng nhấn trang trí đều được DSDhome thiết kế và thi công đầy đủ khi bàn giao nhà.

096 124 9008