Sản phẩm

Thiết bị điện của nhà DSDhome lắp đặt như thế nào?

Sản phẩm

Toàn bộ thiết bị điện bao gồm: thiết bị chiếu sáng, đèn đọc sách, ánh sáng nhấn trang trí đều được DSDhome thiết kế và thi công đầy đủ khi bàn giao nhà.

096 124 9008