Sản phẩm

Nhà DSDhome có thể lắp trên các loại địa hình như thế nào?

Sản phẩm

Với lợi thế lắp ghép từ các module kích thước ngang 1m cao 2m8, rộng 3,4m, DSDhome dễ dàng lắp đặt tại các điạ hình núi, rừng, biển, hồ, trong phố, nhà tầng…. Cơ động di chuyển và lắp đặt tại mọi địa hình.

096 124 9008