Sản phẩm

Nhà DSDhome hoàn thiện như thế nào?

Sản phẩm

Nhà DSDhome đã hoàn thiện toàn bộ nội thất, ngoại thất tại xưởng sản xuất, sau đó tách nhỏ các module để vận chuyển đi và lắp ráp lại tại khu đất của khách hàng. Khách hàng cung cấp đầu chờ điện, nước để đấu nối với đầu chờ sẵn của nhà DSDhome là có thể sử dụng được nhà.

096 124 9008