Sản phẩm

Nhà DSDhome di chuyển từ nơi này đến nơi khác như thế nào?

Sản phẩm

Khi có nhu cầu di chuyển nhà đã lắp, bộ phận kỹ thuật của DSDhome sẽ tháo toàn bộ bulong và các liên kết keo, tháo nội thất đồ rời, sau đó vận chuyển bằng các phương tiện xe container, xe cẩu và lắp đặt lại tại vị trí mới mà khách hàng mong muốn.

096124 9008