Sản phẩm

Nhà DSDhome có làm nhà tầng được không?

Sản phẩm

DSDhome có sẵn các phương án nhà tầng. Kết cấu phần khung của DSDhome mỗi module được hình thành từ thép hộp 5x10cm, khi xếp lại tạo thành khung 10x20cm rất chắc chắn, nên việc chịu lực để lên tầng đảm bảo.

096 124 9008