Sản phẩm

Nhà DSDhome có các phân khúc sản phẩm như thế nào?

Sản phẩm

DSDhome có phân khúc sản phẩm từ cơ bản ( phần khung nhà gồm thiết bị chiếu sáng, wc, không bao gồm nội thất). Phân khúc trung ( đầy đủ nội thất toàn bộ nhà). Phân khúc cao cấp ( đầy đủ nội thất nhà, hệ thống smart home và năng lượng mặt trời).

096 124 9008