Nhà DSDhome có các phân khúc sản phẩm như thế nào?

Sản phẩm

Nhà DSDhome có các phân khúc sản phẩm như thế nào?

Sản phẩm

DSDhome có phân khúc sản phẩm từ cơ bản ( phần khung nhà gồm thiết bị chiếu sáng, wc, không bao gồm nội thất). Phân khúc trung ( đầy đủ nội thất toàn bộ nhà). Phân khúc cao cấp ( đầy đủ nội thất nhà, hệ thống smart home và năng lượng mặt trời).

096 124 9008