Sản phẩm

Kích thước nhà DSDhome là cố định?

Sản phẩm

Kích thước module là cố định 2m8x3m4x1m, kích thước tổng thể của nhà theo nhu cầu sử dụng của khách hàng.

096124 9008