Sản phẩm

Kết cấu móng của nhà DSDhome như thế nào?

Sản phẩm

Móng của DSDhome làm bằng các trụ bê tông, cốt thép cao 45cm x25cm, và giá đỡ nhà bằng thép hình I kích thước 482 x 300 x 11 x 15 x 12000

096 124 9008