Sản phẩm

Hệ thống chống sét cho nhà DSDhome như thế nào?

Sản phẩm

Nhà DSDhome tương đối thấp nên vấn đề chống sét tương đối an toàn. Khách hàng có thể mua cột chống sét có sẵn trên thị trường để lắp thêm vào nhà.

096 124 9008