Sản phẩm

Độ cách âm của nhà DSDhome như thế nào?

Sản phẩm

Độ cách âm nhà DSDhome tương đối tốt, toàn bộ khung nhà ngòai dùng kính cường lực, trên mái dùng 5 lớp vật liệu, đặc biệt lớp ngòai cùng ốp tấm gỗ nhựa 3D có hèm khít mạch, tăng độ cách âm cho nhà.

096124 9008