Sản phẩm

Chiều cao trần nhà DSDhome là bao nhiêu? có thể thay đổi được ko?

Sản phẩm

Chiều cao trần nhà DSDHome cố định là 2m8, đi theo tiêu chuẩn thiết kế nên ko thay đổi được, trường hợp xuất khẩu phù hợp với chiều cao container thì có thể thay đổi xuống 2m2. Tuy nhiên chiều cao này chỉ áp dụng với đơn hàng xuất khẩu, không áp dụng sản xuất trong nước.

096124 9008