Sản phẩm

Bể phốt ( thoát nước thải hệ thống wc, vòi rửa) của nhà DSDhome

Sản phẩm

Bể thoát nước là bộ phận ko đi kèm trong báo giá nhà, khách hàng cần chuẩn bị sẵn bể này tại vị trí DSDhome đã định vị sẵn trong quá trình tư vấn, khảo sát trước khi lắp đặt nhà. 

Bể phốt khách hàng có thể tự xây, hoặc mua sẵn trên thị trường, tương đối đơn giản.

096 124 9008