Mục tiêu

Mục tiêu

Mục tiêu

Mục tiêu

DSDhome sẽ thay thế 40% nhu cầu sử dụng nhà xây cơ bản, giúp hạn chế chi phí nhân công, thời gian và rác thải xây dựng ra môi trường. 

Mục tiêu:

2024 : Sản xuất và xây dựng 1000 nhà lắp ghép, quy chuẩn hoá sx hàng loạt DSDHome, có 3 nhà máy chính Bắc, Trung, Nam mang thương hiệu DSDhome. 

2029: Đóng gói quy trình và nhượng quyền thương hiệu DSDhome 

2034: Khu du lịch, nghỉ dưỡng sử dụng và sở hữu bởi DSDhome

096 124 9008